เทปเชื่อม

เทปเชื่อม JOINT TAPE

หน้ากว้าง : 30 ซม.
ใช้สำหรับหญ้าเทียมตกแต่ง ใช้เชื่อมต่อหญ้าเทียมติดตั้งให้เป็นผืนเดียวกัน ทนทาน ยึดติดกาวได้ดี
 
วิธีใช้
  1.ปรับพื้นที่ที่จะปูหญ้าเทียมให้เรียบร้อย วัดขนาดพื้นที่ตัดหญ้าเทียมให้ได้ขนาดตามพื้นที่ที่กำหนด
            2.เปิดรอยต่อของหญ้าเทียมทั้ง 2 ข้างขึ้น วางเทปเชื่อมลงไประหว่างตรงกลาง และทากาวลงบนเทปเชื่อม
                        3.ปิดรอยต่อของหญ้าเทียมทั้ง 2 ข้างทำการกดทับด้วยน้ำหนักลงบนบริเวณรอยต่อ และเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย